Matfrågan vecka 48

Vem är författaren?

Så sade han: ”Men ni är ju utsvulten.”

Jag motsade honom inte. Inom ett ögonblick hade han försvunnit ut i köket, sedan han sagt mig att ta visky ur en flaska och sodavatten ur apparaten, som jag redan omnämnt. Han återvände efter en stund med större delen av en kall fårstek och flera andra härliga saker. Lämnande mig att göra full rättvisa åt dessa, gick han ut ur rummet och avlägsnade sig ur huset genom en bakdörr.

Det gick nästan en timme innan mr Howard återvände. Under denna tid hade mitt kroppsliga välbefinnande bragts att harmo­niera med mina förbättrade framtidsutsikter. Jag kände mig sä­ker om framgång och färdig till vad som helst.

”Det är all right”, sade mr Howard. ”Jag har talat med karlarna, och de är alla med på saken. Vi måste föra ned er i gru­van i natt, och där får ni stanna tills vi kan hitta på någon utväg att få er ur landet. En svårighet”, sade han, ” blir ’the skoff (ma­ten). Den holländska flickan lägger märke till varje munsbit jag äter. Kokerskan kommer att vilja veta, vad som hänt med hen­nes fårstek. Jag måste fundera ut det där i natt. Ni måste ned i gruvhålet genast. Vi ska göra det riktigt bekvämt för er.”

Just som dagen grydde följde min värd mig alltså tvärs över den lilla gården in på det område, där gruvans hisshjul stod. Här fattade en stor grov man, vilken presenterades som mr Dewsnap från Oldham, min hand med förkrossande kraft.

”Nästa gång kommer allesammans att rösta på er”, viskade han.

Man öppnade en dörr, och jag steg in i hisskorgen. Vi susade ned i jordens innandömen. På botten stod de båda skotska gruv­arbetarna med lyktor och ett stort bylte, som senare visade sig vara en madrass och filtar. Vi gick en stund genom den svarta la­byrinten, som vände och snodde oupphörligt och ändrade höjd-läge, och slutligen stannade vi i en sorts rum, där luften var sval och frisk. Här lade min vägvisare ned sitt bylte, och mr Howard räckte mig några ljus, en flaska visky och en låda cigarrer.

”Det här är det ingen svårighet med”, sade han. ”Det förvarar jag under lås och bom. Nu måste vi tänka på att skaffa er mat för i morgon.”

Jag vet inte hur länge jag sov, men det måste ha lidit ett gott stycke in på nästa förmiddag, innan jag vaknade riktigt. Jag sträckte ut handen efter ljuset men kunde inte känna det någonstans.  Eftersom jag inte visste, vilka fallgropar dessa gruvgångar kunde gömma på, tyckte jag det var säkrast att ligga stilla på min madrass och vänta på händelsernas utveckling. Flera timmar förgick, innan det svaga ljuset från en lykta angav, att någon närmade sig. Det visade sig vara mr Howard själv, beväpnad med en kyckling och andra goda saker. Han hade flera böcker. Han frågade mig, varför jag inte svarade, att jag inte kunde hitta det.

”Lade ni det inte under madrassen?” frågade han.

”Nej.”

”Då måste råttorna fått tag på det.”

Han berättade, att det fanns massor av råttor i gruvan. Några år tidigare hade han planterat in en särskild sorts vita råttor, som var utmärkta renhållningshjon, och dessa hade förökat sig och trivts utmärkt. Han sade mig, att han begett sig av trettio kilometer till en engelsk läkare för att skaffa kycklingen.

Rätt svar på förra veckans fråga: Eeva Kilpi 


Vinnare:
Tuula Duke, Sundbyberg
Inger Eliasson, Växjö
Ann-Marie Åhlén, Saltsjöbaden
Anne Beskow, Sollentuna

Rätt svar vill vi ha senast onsdagen den 6 december.          
Adressen är meny@sr.se  Skriv tävling i ämnesrutan.