Matfrågan vecka 4

Vem är författaren?

Det var ett talrikt sällskap – aderton, kanske tjugo personer. Av dem voro fem eller sex damer, som sutto sammanträngda i en liten falang för sig själva. Alla knivar och gafflar arbetade på med en fart som var helt oroväckande. Ytterst få ord yttrades. Var och en tycktes äta så mycket han kunde till självförsvar, som om en hungersnöd väntades bryta ut frukostdags följande morgon och det var i sista stund man tillfredsställde naturens första bud. Fågeln, som kanske kunde anses som födans huvudbeståndsdel – ty det fanns en kalkon överst, ett par ankor underst och två höns i mitten – försvann så snabbt som om varenda fågel använt sina vingar och i förtvivlan flugit ned i en människohals. De stuvade och inlagda ostronen hoppade ur sina rymliga skålar och gledo tjogtals in i munnarna på sällskapet. Den skarpaste pickles försvann, hela gurkor i taget, som om de varit sockergryn, utan att någon så mycket som blinkade. Stora mängder svårsmält föda smulto bort som snö i sol. Det var högtidligt och fruktansvärt att se. Individer med dålig mage satte i sig maten utan att tugga och matade sålunda inte sig själva utan skaror av nattmaror, som ständigt stodo färdiga att utfodras inom dem. 

Rätt svar på förra veckans fråga: Margareta Strömstedt

Vinnare:
Anne Andersson, Malmö
Gunvor Blomgren, Vänersborg
Inger Nilsson, Heberg
Cecilia Scheiderbauer, Bodo, Norge

Rätt svar vill vi ha senast onsdagen den 31 januari.         
Adressen är meny@sr.se Skriv tävling i ämnesrutan.