Tredje generationens mobiltelefoni kan dröja

Den franskägda teleoperatören Orange, som har svenskt huvudkontor i Malmö vill senarelägga utbyggnaden av den nya tredje generationen mobiltelefoni - 3G - med tre år.
Enligt avtalet med regeringen skulle nätet skulle stå klart i slutet av nästa år, men Orange vill ha det uppskjutet till årsskiftet 2006/2007. Dessutom vill Orange inte bygga ut nätet lika mycket i glesbygderna. Det blir nu statliga Post- och Telestyrelsen som ska avgöra om Orange får minska taken i utbyggnaden, vilket då sannolikt också kommer att gälla Wallenbergarnas Hi3G och Vodafone i samma konsortium samt Telia och Tele 2 i ett konkurrerande konsortium om den framtida mobiltelefonin.