Antalet skåningar ökar

Folkmängden i Skåne har ökat det första halvåret i år. Vid halvårsskiftet bodde det drygt 1 140 000 personer i Skåne, en ökning med lite mer än 3 700 personer sedan åresskiftet.
Folkmängden i Skåne ökar snabbare än i riket som helhet. Men anledningen till att skåningarna blir fler är inte att det föds fler barn, utan att människor flyttar hit. En del av ökningen är danskar som flyttar till Skåne. Under första halvåret 2002 flyttade 1 150 personer från Danmark till Skåne. Framförallt flyttar man till Malmö, visar siffror från Statistiska Centralbyrån.