Ny organisation kritiseras av s

Socialdemokraterna i Skåne vänder sig enhälligt mot den borgerliga alliansens förslag till ny organisation i Region Skåne.

Under en valkonferens i Malmö på lördagen antogs ett uttalande där man menar att förändringarna i organisationen bland annat kommer att leda till ökad centralisering och fler yrkespolitiker istället för fritidspolitiker.

Vid valkonferensen valdes också Uno Aldegren till gruppledare för den socialdemokratiska regionfullmäktigegruppen, och de nuvarande regionråden utsågs också att fortsätta kommande mandatperiod.