Nämnder i konflikt om vattenbrunn

I Sjöbo är tekniska nämnden i konflikt med miljönämnden. Miljönämnden vill förbjuda tekniska nämnden att åter ta i bruk en vattenbrunn som varit stängd i många år.
Invånarna i Äsperöd fick under många år sitt vatten från Borrbrunn 1 i Äsperöd. Den togs ur bruk 1987. Enligt tekniska nämnden var orsaken att det uppstått någon form av kalkbildningar i vattnet. Miljönämnden däremot menar att den stängdes på grund av att man upptäckt gifter i området. I våras ville tekniskanämnden åter ta brunnen i bruk. Länsstyrelsen lät göra en markundersökning och riskbedömning av området runt brunnen och av grundvattnet. Slutresultatet pekade på att brunnen kunde tas i drift. Men miljönämnden i Sjöbo är alltså inte av samma åsikt. Och i dag ska konfliken försöka lösas i kommunstyrelsens arbetsutskott.