Vattenkonflikten i Sjöbo inte löst

Det blev ingen lösning idag på den konflikt som finns mellan tekniska nämnden och miljönämnden i Sjöbo kommun.
Det gäller hur man ska tolka en konsultrapport som utrett en vattentäkt som ska förse Äsperöd och andra byar däromkring med vatten. Brunnen stängdes 1987 och miljönämnden menar att det fortfarande kan vara ohälsosamt att dricka vattnet. Medan tekniska nämnen tolkar de uppgifter som finns omkring brunnen som att man kan öppna den igen utan fara. Nu ska cheferna för förvaltningarna träffas igen om två veckor och kan man inte lösa konflikten då kan det bli aktuellt med en fördjupad utredning av brunnen.