Skånsk polis får internationellt uppdrag

En skånsk polis har fått i uppdrag att vara polisrådgivare vid reformeringen av polisorganisationen i Montenegro.
Det är kommissarie Nils-Henric Roskvist som fått uppdraget av Organisationen för säkerhet och samarbetet i Europa - OSSE. Roskvist har tidigare haft andra polisiära uppdrag på Balkan.