Bra betskörd?

Det har varit en gynnsam sommar för sockerbetorna. Det visar Daniscos provtagningar.
Sockerbetorna såddes under goda väderförhållanden cirka två veckor tidigare än normalt och inga väsentliga angrepp av skadedjur eller sjukdomar har rapporterats. Om vädret fortsätter att vara bra kommer man att få en skörd som är väsentligt större än den kvot som EU gett till Sverige.