Samtal hjälper mot barnfetma

150 barn går just nu i samtalsterapi för sin övervikt på Universitetssjukhuset MAS i Malmö - och kliniken skulle kunna ta emot många fler patienter.
Samtalen syftar till att ändra livsstilen för familjen och på så sätt förebygga fetma. Behandlingsmetoden har bara funnits ett halvår men redan märker man förändring. - Barnen berättar bland annat att det är lättare att hitta kläder som passar, säger Karl-Erik Flodmark som är överläkare vid arnöverviktsenheten på MAS. På tio år har antalet överviktiga barn fördubblats och idag lider vart fjärde barn mellan 6 och 10 år av fetma. Barn med övervikt löper större risk än andra att drabbas av olika sjukdomar som vuxna.