Lyckat samarbete mot spritsmuggling

Det skånska samarbetet mellan tull och polis har varit effektivt när det gäller att stoppa den illegala spritsmugglingen. Ett första resultat av samarbetet redovisades under alkoholtoppmötet i Helsingborg på torsdagen.

– Gör vi saker ihop blir vi starkare och kan göra bättre kontroller, säger Per Svartz, taktisk ledare för det brottsförebyggande arbetet vi Skånepolisen.

Samarbetet inleddes i maj och går ut på att tull och polis ska agera gemensamt under speciella insatser. När det gäller insatser vid gränsen, till exempel vid Öresundsbron, är det tullen som leder arbetet medan polisen tar täten när det till exempel gäller kontroller längs vägarna.

De åtta gemensamma insatser man hittills haft har givit resultat. Sammanlagt har man beslagtagit 17 000 liter öl, 3 500 liter vin och cirka 1 600 liter sprit, och dessutom har runt 30 nya namn kommit i spaningsregistret över misstänkta alkoholbrottslingar. 

– Det har gått bra att samarbeta, och vi har fått ett bra resultat vad det gäller den kontrollerade trafiken, säger Per Svartz.