Säkerhetsdörrar problem för brandkåren

Brandkåren i Malmö har svårt att forcera nya säkerhetsdörrar. Tekniken och verktygen funkar inte. Detta samtidigt som allt fler väljer att installera dörrarna.
Den senaste tiden har brandkåren i Malmö haft två larm där de inte lyckats forcera lägenhetsdörrarna. I de fallen lyckades brandmännen ta sig in genom lägenhetsfönstren i stället, men det är inte alltid som det är möjligt. Följden blir då längre insatstider och försvårad livräddning. Lösningen är, enligt Bertil Nord på brandkåren i Malmö, att man tar lärdom av Stockholm och Göteborg, där man utvecklat ny teknik för att forsera dörrarna.