Försök att privatisera äldreomsorgen i Helsingborg

Nu gör de borgerliga partierna i Helsingborg ett försök att åter privatisera vården av gamla i Helsingborg, som en tillfällig majoritet stoppade efter en rad vårdskandaler på nittiotalet.
Det är folkpartiet som driver på i frågan. Man säger sig vilja återinföra möjligheten för de gamla att kunna välja vård i privat eller kooperativ regi. Likaså ska anställda kunna välja arbetsgivare. På nittiotalet fanns privata vårdhem i Helsingborg, men en rad avslöjanden om vanvård på flera vårdhem ledde till att socialdemokraterna tillsammans med miljöpartiet, vänsterpartiet och Sveriges pensionärers intresseparti fick fram en majoritet för att stoppa privata vårdhem. Idag har kommunen monopol på all vård. Så nu gör folkpartiet ett nytt försök att innan valet återinföra privatdriven äldreomsorg. Ärendet kommer upp på kommunstyrelsen i nästa vecka. Stödet från moderaterna och kristdemokraterna är nästan givet, men oppositionen har inte ändrat sig. Chanserna att få en majoritet för privatdriven äldreomsorg tycks vara mycket små. Tidigare har både beställare- och utförarnämnderna avslagit förslaget liksom kommunala pensionärsrådet.