Markant ökning av hemlösa i Malmö

Antalet hemlösa i Malmö är större än någonsin. Enligt den årliga räkning som stadsdelarna i Malmö genomför har det totala antalet hemlösa ökat med 155 personer.

– Det har skett en markant ökning när det gäller det totala antalet jämfört med tidigare år, säger Karin Andersson, planeringssekreterare på Stadskontoret i Malmö som också sammanställt undersökningen.

I princip hela ökningen 72 procent, har skett i Södra innerstaden. Det är även där gruppen ambulerande personer, alltså personer som flyttar mellan olika boendealternativ har ökat mest. Men siffrorna förvånar.

– Vi som arbetar med bostadslösheten här känner oss lätt överrumplade av att det är så många människor som söker sig till oss som inte har tak över huvudet, säger Madeleine Candia, enhetschef på Boendeenheten i Södra innerstaden.

Det finns ingen enkel förklaring på vad dom höga siffrorna beror på. Men nybyggandet i stadsdelen är inte lika högt som i andra malmöstadsdelar. Och dessutom är Södra Innerstaden en populär innestadsdel som lockar många unga. Bostadsmarknaden har också blivit tuffare.

– Fastighetsägarna är betydligt mer restriktiva idag än tidigare. De är inte intresserade av att ha hyresgäster som har hyresskulder eller störande beteende, säger Madeleine Candia.