Feldebitering av personbilar på Öresundsbron

Flera gånger per dag händer det att småbilar debiteras som större fordon när de ska åka över Öresundsbron.

Det är det automatiska systemet som ibland mäter fel. I stället för att betala 275 kronor kan man få betala 650 kronor som är avgiften för ett fordon som är längre än sex meter. Och felet kan vara svårt att upptäcka om man betalar med kontokort. På Öresunsbrokonsortiet har man idag ingen förklaring till felen. - Det kan bero på att det kommer regn på utrustningen. De som anser att de blivit feldebiterade får höra av sig till vår kundtjänst, säger Ann-Marie Andersson på Öresundsbrokoncortiet.