Storstäder smiter från sitt ansvar

Små kommuner kan drabbas hårt ekonomiskt av storstädernas familjehemsplaceringar. Ofta behöver ungdomarna stöd i skolan och nu tycker de små kommunerna att det verkar som ungdomarnas hemkommuner försöker slippa ifrån att betala de resurserna.

Ofta behöver ungdomarna stöd i skolan och nu tycker de små kommunerna att det verkar som ungdomarnas hemkommuner försöker slippa ifrån att betala de resurserna.

– Vi talar om miljonbelopp för vår kommun, säger Bengt Gustafsson, biträdande förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen i Östra Göinge.

– Självklart vill vi hjälpa de här ungdomarna men vi tycker också att placeringskommunen måste ta sitt ansvar, i synnerhet som vi nu ser en ökning av det här, fortsätter han.

Om stödet som behövs i skolan beror på sociala eller psykologiska problem är det enligt socialtjänstslagen ungdomens hemkommun som ska betala för resurserna. Men om det beror på pedagogiska problem är det kommunen där man vistas som får stå för kostnaderna.

Just nu är Östra Göinge kommun oense med större kommuner om vem som ska betala extra skolresurser för familjehemsplacerade ungdomar i ett par fall. Annika Odelstav, ordförande i socialnämnden i Östra Göinge upplever det inte som ett stort problem.

Men biträdande förvaltningschefen Bengt Gustafsson tycker att lagen borde ses över.

– Saken är tydlig i socialtjänstlagen problemet ligger i skollagen som delvis talar motsatt språk. Det hade varit bra att stämma av dessa två lagar mot varandra, säger han.