Systemet ökar sin försäljning

Systembolagets försäljning ökar nu kraftigt och störst är ökningen i Skåne.

– Vi tror att det beror på en förskjutning från resandeinförsel till att man av olika skäl väljer att handla i Sverige istället, säger Göran Boman, försäljningschef, Systembolaget i södra Sverige.

Det höga bensinpriset och att nyhetens behag har försvunnit, tror Göran Boman är andra faktorer som har bidragit till att försäljningen av den inhemska alkoholen har ökat.

Efter en lång period av minskad försäljning börjar nu försäljningen på Systembolaget ta fart igen. Procentuellt ökar den mest i Skåne.

Om man räknar om Systembolagets försäljning i Skåne till ren alkohol har försäljningen hittills ökat med cirka 8,5 procent under 2006 jämfört med 2005. I hela Sverige är ökningen bara 5,6 procent.

Alla systembolaget produkter säljer bättre, men den största ökningen i Skåne står ölförsäljningen för.

– Det kan bero på att svenskarna söker ett brett sortiment och då är vi överlägsna, säger Göran Boman.