Fler bönder odlar ekologiskt

På en allt större yta i Skåne odlas idag ekologiska produkter. En av orsakerna till det är att fler väljer Krav-odlade produkter i affären.
- Eftersom Skåne legat efter finns det en stor potential och när bönderna väl ansluter sig så handlar det ofta om stora arealer, säger Pelle Fredriksson, informatör på Krav. På fem år har ytan för ekologiskt odlade produkter i Skåne ökat med 215 procent. Antalet Krav-odlade bönder har ökat i länet, men det är framför allt ytan ekologiskt odlad mark som ökar. I dag kontrolleras ungefär tre procent av Skånes totala åkerareal av Krav och Pelle Fredriksson tror på en fortsatt ökning. - Ökningen kommer kanske inte att vara lika stor som under som senaste åren, men markanden för ekologiska produkter växer och den måste mättas på något sätt.