Billigare bröst och gips när danska och skånska sjukhus gör gemensam affär

Genom att göra gemensamma inköp med danska sjukhus hoppas vården i Skåne kunna spara pengar.

Danskar och svenskar ska inom kort dela på kostnaderna för EKG-elektroder, gips och bröstimplantat.

Nu är man snart redo för att det första gemensamma inköpet.

– Detta är något helt nytt. Man har inte tidigare gjort någon offentlig upphandling över landsgränserna någonstans i Europa tidigare, säger Lars-Erik Lindström, inköpsdirektör i Region Skåne.

14 danska och tio skånska sjukhus går nu samman för att genom sin gemensamma storlek kunna få bättre priser när man gör vissa upphandlingar. Inom en månad hoppas man kunna sätta in sina första annonser om att man vill köpa in material.

I den första omgången, som är lite av ett test, är det en rejäl mix av produkter man är ute efter. För 15 miljoner kronor ska man köpa in EKG-elektroder, gips och bröstimplantat.

– Vi har valt tre upphandlingsområden som dels låg väl i tiden, det var dags att göra upphandlingar i båda länderna och dels att det var avgränsade områden som kan vara lämpliga för testupphandling som inte är så stora och komplexa, säger Lars-Erik Lindström.

Projektet med gemensam upphandling över sundet löper på två år och ska avslutas i december 2007.