Årets skörd sämre än normalt

Det torra och varma vädret gör att årets skånska skörd blir något sämre än normalt.
- Under våren och sommaren har vi haft två perioder med ganska torrt och varmt väder och det är möjligt att grödan blev lite stressad då. Höstsådden var också besvärlig så att mycket av höstvetet etablerades under förhållanden som inte var optimala, säger Per Germundsson som är spannmålsansvarig på Lantmännen i Skåne. Höstrapsen är enligt Per Germundsson en besvikelse. Även skörden av maltkorn och höstvete, som utgör trefjärdedelar av vad som odlas i Skåne, blir något sämre än normalt. Men torkan och värmen gör samtidigt att grödorna är färdiga tidigt i år, och eftersom de innehåller förhållandevis lite vatten slipper bönderna stora utgifter för torkning. Det är ännu för tidigt att säga hur den minskade skörden kommer att påverka priserna. - Prisnivån sätts ju egentligen på EU-marknaden totalt. Där är förväntningen att det skall bli en större skörd än förra året. Det har gjort att man hittills i år har förväntat sig lägre priser för årets skörd. Men blir det oroligt nu med de här kvantiteterna och kvaliteterna som skall bärgas så är det möjligt att utvecklingen ändras och att vi får se stigande priser säger Per Germundsson.