Konsumenttryck tvingar framekologisk odling

Antalet jordbrukare i Skåne som odlar ekologiskt har ökat kraftigt under de senaste fem åren. I dag är 44 procent fler anslutna till Krav och det är nästan dubbelt så stor ökning jämfört med övriga landet.
- Det är ett sådant sug ifrån marknaden. Konsumenterna vill ha det här ekologiska, de vill ha kravgodkänt och som bonde tycker jag att jag måste försöka förse konsumenterna med det de vill ha, säger Swen-Bertil Swensson på Annarpsdals gård utanför Trelleborg, har just skördat sin första kravgodkända råg. För att få använda Kravmärket krävs bland annat att jordbrukaren inte använder sig av bekämpningsmedel eller konstgödsel. Det gör att odlingarna lättare påverkas av yttre omständigheter som väder, ogräs och skadeinsekter. - Det är inte lätt att lösa bekymren med kemikalier. Är det en dålig gröda och det kommer ett svampangrepp så får man ju ta det. Riskerna ökar ju, säger Swen-Bertil Swensson. I dag är 230 skånska gårdar anslutna till Krav. På grund av de osäkra skördarna använder Swen-Bertil Swensson bara en fjärdedel av sin åkermark till ekologisk odling. Och han tror att många med honom tvekar inför att ställa om hela sin produktion. - Jag tror att vi i framtiden kommer att bli lite mitt emellan. Vi kommer att ta tillvara på den teknik och de möjligheter som det ekologiska jordbruket ger också men vi kan inte lösa vår livsmedelsproduktion med ren ekologisk odling, säger Swen-Bertil Swensson.