Nytt tolkavtal fara för patientsäkerheten

Ett 40-tal tolkar i Helsingborg bojkottar uppdrag från Region Skåne. Tolkarna anser att ersättningen är för låg sedan en ny tolkjour tagit över avtalen.

– Tänk dig själv, om du kommer in med bröstsmärtor och inte får höra att även illamående, kräkning, yrsel, svettning är symptom på kärlkramp, då är man som patient ovetande om riskerna, säger Emir Mehmedovic, tolk och ordförande för tolkförbundets avdelning i Helsingborg.

Sedan tre veckor bojkottar flera tolkar i Helsingborg alla uppdrag från Region Skånes nya tolkförmedling därför att de tycker att ersättningen är för låg.

Det handlar om en lönesänkning på 15-20 procent och innebär enligt Emir Mehmedovic att att kompetenta tolkar nu lämnar plats för sämre.

– Risken är att framtidens tolkkår kommer bestå av glada amatörer som tyvärr kommer utgöra en stor risk för patienterna, säger Emir Mehmedovic.

Han söker nu andra jobb eftersom han inte kommer att kunna fortsätta jobb när hans lön, med det nya avtalet sänks med 3 000-4 000 kronor per månad.

– När man har familj och får en så drastisk sänkning måste man byta jobb, till förmån för de billigare tolkarna, säger Emir Mehmedovic.