Flodkräftan svår att rädda i Skåne

Kräftpesten fortsätter att sprida sig i Skåne, trots att Länsstyrelsen förra året började jobba för att försöka bevara flodkräftan.
- Istället för att stoppa pesten över hela Skåne så koncentrerar vi oss nu till de få områden som flodkräftan finns kvar, säger Johan Wangström som är fiskeridirektör på Länsstyrelsen i Skåne. Det är främst den inplanterade signalkräftan och människor som sprider svampsjukdomen, som kräftpest är, till flodkräftan. I nuläget finns flodkräftan endast i ett tiotal sjöar och vattendrag i Skåne. - I de sjöar som har förutsättningar förklara vi för folk att inte sätta ner redskap och annat som varit i andra sjöar. Vi hjälper också till med att plantera ut flodkräftan i de sjöar som en gång blivit drabbade av pesten, säger Johan Wangström.