Äldrevården i Helsingborg får kritik

Länsstyrelsen riktar skarp kritik mot vård- och omsorgsnämnden i Helsingborg sedan en äldre sjuk kvinna glömts bort vid flera tillfällen. Hon har bland annat blivit utan mat och städning.
Kvinnan lider av Parkinsons sjukdom och har därför svårt att gå. Sedan i maj förra året ser hemtjänsten till henne. Hon har också ett trygghetslarm. Men det fungerade inte alla dagar. Ett par gånger uteblev lunchen och enligt kvinnans dotter missade personalen städning och duschning vid flera tillfällen under fjoråret. - Vi tar allvarligt på kritiken, men vi kan inte göra det ogjort. Vi måste lära oss av de här incidenterna och vårt mål är att reducera dem, säger Jörgen Olsson, förvaltningschef på vård- och omsorgsstyrelsen i Helsingborg. Då kvinnan haft svårt för att använda sitt trygghetslarm ansökte hennes anhöriga om bättre hjälp på ett korttidsboende. På ett sjukhem skulle hon tränas upp och få sina behov utredda. Men ansökan glömdes bort under fyra månader hos handläggaren och det får kommunen också kritik för. - Det är sånt som egentligen inte får hända men med tanke på alla de möten vi har om äldre människor händer det tyvärr. I det här fallet handlar det om en vikarie som inte hade fått tillräckligt med information, säger Jörgen Olsson.