Beslut om bussar kan rivas upp

En månad före valet har politikerna i Landskrona beslutat att de trådbussar som ska trafikera staden ska levereras från Polen och Ungern. Men vinner de borgliga valet kanske hela beslutet om bussarna rivs upp.
- Jag tycker att det är utmanande att fyra veckor innan ett val gå ut och säga att nu gör vi så här. På något sätt handlar det om en rädsla att möta väljarna. Man vill ha bort frågan från den politiska dagordningen innan valet den 15 september, säger Torkild Strandberg (fp) kommunstyrelseledamoten i Landskrona. Torkild Strandberg tillhör den borgerliga opposition som bland annat krävt folkomröstning i frågan om trådbussarna och köpt reklamplats på de vanliga stadsbussarna där man talat emot projektet. De elektriska trådbussarna har rent politiskt framstått som en av de största lokala frågorna inför valet. Det var socialdemokraterna tillsammans med vänsterpartiet, miljöpartiet och framstegspartiet som drev igenom beslutet om det första trådbussprojektet i Sverige på mycket lång tid. Projektet kostar total drygt 35 miljoner kronor varav staten skjuter till drygt tolv miljoner och Region Skåne drygt tre. Men de avtal med leverantörer som skrivs inom några veckor kan alltså komma att rivas upp efter valet. - Om det blir en borglig valseger kan vi inte tolka det på annat sätt än att väljarna har hållit med oss i frågan om att man inte ska ha trådbussar i Landskrona. Och då känner vi att vi kommer ompröva frågan, om det är ekonomiskt försvarbart, säger Strandberg.