Malmös nordöstra entré får nytt ansikte

På det eftersatta området vid Malmös nordöstra infart kommer det nu att byggas ett nytt upplevelsecentrum Det beslutade kommunstyrelsen igår.
- För Malmös del så tycker jag att det har varit en skamfläck under 20 års tid sedan man rev av bebyggelsen borta vid Lundavägen. Malmö behöver ha en bra entré även norrifrån från Lundahållet och jag tycker att vi har hittat rätt innehåll för det, säger Ilmar Reepalu. Centret kommer att innehålla både butiker, fitnesscenter, biografer, restauranger och hotell. Dessutom kommer det att byggas bostäder i anslutning till det nya upplevelsecentret. Räddningstjänsten har varit kritisk till att bygga något så nära stambanan, eftersom det transporteras farligt gods där. Hotellet som ska byggas får därför inte ha några rum på de två understa våningarna, för att minska skadorna om olyckan skulle vara framme. Man kommer också att få göra en del trafikomläggningar, bland annat ska en ny rondell byggas vid korsningen Hornsgatan/Drottninggatan. Också Burlövs kommun och Lunds kommun har varit kritiska till projektet, som man menar kommer få stora konsekenser för handlarna i omgivningen, men det har inte Malmö Stad tagit någon hänsyn till. Bygget beräknas komma igång under senhösten.