Klartecken för första etappen i Bunkeflostrand

Första etappen av det nya bostadsprojektet med hyresrätter i Bunkeflostrand i Malmö har nu fått klartecken av kommunstyrelsen. Det handlar om 600 av de omkring 1 200 planerade lägenheterna. Men moderaterna reserverar sig från beslutet.
- Vi tycker att det är för stort, det är för okänsligt, det är för mycket på en gång, det är en bristande utredning och det är tveksamheter när det gäller finansieringen, säger det moderata kommunalrådet Torbjörn Lindhqvist. Han hänvisar även till den översiktsplan som kommunfullmäktige antog för ett och ett halvt år sedan. - I den sägs det tydligt att Bunkeflo skall växa långsamt, att inget hus skall vara över två meter högt och att det skall fortsätta att vara en blomster- och trädgårdsstad och det här är ett rätt kraftigt avsteg från detta, säger Torbjörn Lindhqvist. Protesterna mot det planerade bostadsprojektet har även varit starka från de boende i området. Bland annat för att det är höghus som ska byggas i ett område med huvudsakligen villor och radhus. Det finns även en rädsla för att samhällsservicen inte ska räcka till. Men att projektet skulle vara okänsligt det håller socialdemokraten och kommunstyrelsens ordförande Ilmar Reepalu inte med om. - Jag förstår inte deras argumentering egentligen. Vi är i situation med en akut brist på hyreslägenheter i Malmö. Vi vet att många människor vill bo i det här projektet. Vi har redan idag innan projektet är beslutat i fullmäktige 485 hushåll som har anmält att de vill hyra lägenhet där ute. Att tala om att detta är okänsligt och inte behövs, då förstår man nog inte hur hyressituationen i Malmö ser ut, säger Ilmar Reepalu. Kommunfullmäktige fattar beslut i frågan den 29 augusti.