Nya lägenheter utan hyreshöjning orealistiskt

Hyresgästföreningens bedömning att MKB skulle kunna bygga 2000 nya lägenheter och inte höja hyran i resten av bostäderna på fem år, är inte realistisk, det menar Magne Larsson, ordförande för MKB's bolagsstyrelse.
- Det kommunala bolaget ska stå på stabil grund och kunna ha möjligheten att låna till förmånliga räntor. Och vi har alltså en oerhört god ordning på vår ekonomi. Med anledning av det kan vi gå till banker och institut och lånat till helt andra räntor än vi annars skulle få, säger Magne Larsson. MKB:s styrelse delar inte Hyresgästföreningens uppfattning, och enligt Magne Larsson, är MKB beroende av förmånliga lån, för att överhuvudtaget kunna bygga nya lägenheter. Bra bostäder Och kostnaderna för att bygga är ingenting som MKB, som enskild aktör på byggmarknaden, kan påverka menar han - Vi har ingen ambition att bygga för att människor inte ska ha råd att betala. Men vi måste betala vad det kostar idag. Ska vi bygga billigare bostäder skulle det alltså vara sämre bostäder och det står inte i direktiven, utan det skall vara bra och goda bostäder.