Bostadsbyggandet minskar i Skåne

Trots att bostadsbristen i Skåne ökar så byggs det allt mindre i länet. Hittills i år har det startat långt färre byggen av flerbostadshus än under samma tid i fjor.
Tretton kommuner i Skåne har uttalad bostadsbrist, och den kan väntas öka ytterligare med den här utvecklingen. I bostadsbristens Stockholm är det tvärtom. Där har antalet påbörjade lägenhetsbyggen mer än fördubblats jämfört med för ett år sen, och det drar upp riksgenomsnittet. Men i Skåne har byggena sackat efter. Hittills i år är det 45 procent färre byggen av flerbostadshus, jämfört med samma tid i fjol. 319 hyreslägenheter har fått byggstart i hela Skåne, och det är bara en fjärdedel av det antal som påbörjades under hela förra året. Också antalet påbörjade småhusbyggen minskar kraftigt, hittills färre än 400. Det här visar siffror från Statistiska Centralbyrån. Helsingborg ligger riktigt dåligt till. Inte en enda lägenhet har påbörjats mot 182 under hela fjoråret. Och bara fem villabyggen sattes igång de första sex månaderna. I Malmö är bostadsbristen värre än någonsin. Under förra året blev 40 % av de som sökte bostad utan. Hittills i år har bara 76 lägenheter hunnit påbörjas mot att det byggdes fem gånger så många under hela året i fjor. Däremot håller villabyggandet i sig, 74 påbörjade i år. Bostadsbristens Lund hinner fortare, hittills 140 lägenheter påbörjade men ett minskat antal villor. Och behovet är 30 000 nya lägenheter i Västra Skåne enligt hyresgäströrelsen. Nya på listan över skånska bostadsbristkommuner är Burlöv och Vellinge, varav Vellinge har lyckats starta byggen av 8 lägenheter i år, och 34 villor. Burlöv har lyckats starta ett villabygge.