Lång väntan till diagnos ställs

Det finns en lucka i den skånska vårdgarantin som gör att sjuka kan få vänta i över ett år på vård. Detta trots att vårdgarantin talar om vård inom tre månader.
Vårdgarantin i Skåne innebär att man ska kunna få träffa en specialist inom en månad. Och att man ska få behandling inom tre månader efter att läkaren ställt en diagnos. Men det kan ta lång tid att komma fram till en diagnos. För köerna till undersökning i vissa fall är mycket långa. I Malmö får man till exempel gå och ha ont i ett år i väntan på en magnetröntgenundersökning. I Lund är den väntetiden åtta månader, i Kristianstad sex månader. I Helsingborg får man vänta drygt en månad på att magnetröntga ryggen. Trots att vårdgarantin talar om vård inom tre månader kan det alltså ta över ett år eftersom väntetiderna till undersökning inte ingår i garantin. - Kanske kan det bli aktuellt att bygga ut vårdgarantin så att den också omfattar undersökningar, säger regionrådet Henrik Hammar (m).