Studieförbund får behålla pengar

Kultur o fritidsnämnden i Lund har beslutat att studieförbunden i ska få bidrag från kommunen - åtminstone nästa år.
Enligt ett tidigare sparförslag skulle förbunden bara kunna söka särskilda pengar till barn och ungdomsverksamhet. Förslaget gör att studieförbunden får en liten frist säger Ingrid Norrgren, ansvarig för verksamheten på Medborgarskolan. - Vi har ju långsiktiga hyreskontrakt, och vi har ett långsiktigt personalansvar och allt sånt som man inte bara kan ändra om i en hast, så vi får ändå lite andrum och lite tid att planera inför vad som komma skall. Minskade bidrag Men bidraget till studieförbunden har ändå minskats rejält. Enligt det nya förslag från politikerna i kultur och fritidsnämnden i Lund, som sedan kommunfullmäktige ska ta ställning till, minskas bidragen till studieförbunden från sju miljoner kronor till 5,3 miljoner. Skillnaden mot det förra sparförslaget är att studieförbunden får ett fast bidrag och alltså inte behöver söka pengar till olika verksamheter för barn o ungdomar. Nytt beslut om ett år Politikerna backade efter diskussioner med studieförbunden. - När det gällde formerna för utbetalning så ska vi förhandla om det, och se om vi kan hitta en lösning som är aptitlig för båda parter, därför skjuter vi på beslutet ett år, säger Gösta John Bredberg, ordförande i Kultur o fritidsnämnden i Lund. Det argument som hade bäst genomslag i diskussionerna var att studieförbunden behövde tid till att klara en omställning.