Ozonskiktet tunnare

Ozonskiktet är i år mellan 5 och 10 procent tunnare än normalt. Det gör att UV-strålningen blir högre.
Den ökade strålningen gör att om du i vanliga fall kan vara ute i solen i 5 timmer på en dag utan att bränna dig, kan du i år bara vara ute i 4,5 timma. Ozonskiktets tjocklek varierar från år till år beroende på sol och vind.