Stora löneskillnader påskånska sjukhus

Det är stora skillnader i lönen för de anställda på Skånes sjukhus. Det visar statistik som Region Skåne tagit fram åt P4 Radio Malmöhus.
Vi har undersökt medellönen för barnmorskor, undersköterskor, läkarsekreterare och sjukgymnasterna på de skånska förvaltningssjukhusen. I de här grupperna är arbetsuppgifterna ungefär de samma oavsett var man jobbar, men lönerna kan skilja stort. I sjukhuset i Kristianstad har sjukgymnasterna i medel över 1 600 kronor mer än sjukgymnasterna på Trelleborgs lasarett. I Trelleborg tjänar också undersköterskorna minst. Mer än 800 kronor mindre i månaden än kollegorna på sjukhuset i Malmö. I Hässleholm har läkarsekreterarna 1200 kronor mindre än läkaresekreterarna i Landskrona. 20-procentigt lönelyft När det gäller barnmorskorna har de anställda i Lund redan innan det 20 procentiga lönelyftet i Kristianstad är genomfört 500 kronor mindre i månaden. Det här har fått många att säga upp sig i protest, och har tvingat fram nya löneförhandlingar i Lund. Samråd förväntas Det moderata regionrådet Henrik Hammar tycker sjukhusledningen i Kristianstad gjorde fel som gav barnmorskorna så högt lönelyft. - Vi förväntar oss att ett samråd sker mellan samtliga sjukhuschefer, att man är överens om nivåerna. Vi har inte råd med att den offentligt finansierade vårdens olika aktörer håller på att bjuda över varandra.