Inflyttning skapar barnomsorgsproblem

Attraktiva och förhållandevis billiga bostäder i Svalövs kommun har lett till hård belastning på barnomsorgen. Vid årsskiftet har kommunen nått ett läge där samtliga kommunala förskolor är fyllda, samtidigt som förskolekön växer.

Det är inflyttningen av barnfamiljer till orterna i Svalövs kommun som sätter press på barnomsorgen. Nyligen uppstod ett stort och plötsligt behov i Kågeröd, och just nu behövs det många förskoleplatser i Billeberga och Tågarp.

Men trots att kommunen garanterar förskoleplats till alla inom fyra månader, finns det dem som tillfälligt blir utan. För två månader sedan fick Angelika Gittner Skog ringa till jobbet och säga att hon inte kunde börja jobba igen efter barnledigheten.

– De får snällt vänta tills jag kommer. Jag blev erbjuden en dagisplats i Svalöv, men jag åker kollektivt, och det innebär att jag får börja åka klockan sex på morgonen för att först åka till Svalöv och sedan tillbaks för att jobba i Helsingborg, berättar hon.

Kerstin Lingebrant är kultur- och utbildningschef i Svalöv och högsta ansvariga tjänsteman för barnomsorgen, och hon menar att kommunen lever upp till sin fyramånadersgaranti.

– Vi kan inte alltid erbjuda på den närmaste förskolan eller precis den barnomsorgsform man vill ha, men vi lever upp till att erbjuda, säger hon.