Männen tar makten i Trelleborg

En kvinna och resten män – så ser det ut i Trelleborgs nämndsorganisation efter valet. Enligt Ulf Bingsgård, moderat kommunalråd i Trelleborg, har kvotering aldrig varit aktuellt för att jämna ut könsfördelningen.

– Det är de olika partierna som nominerat, och vi har inte lagt oss i varandras nomineringar, och då har det blivit så här, säger han.

Ulf Bingsgård tror inte att partierna har gjort ett dåligt jämställdhetsarbete, utan snarare att den historiska aspekten ligger bakom resultatet. Män har sedan länge suttit som nämndsordföranden i Trelleborg, och Ulf Bingsgård tror dessutom att män är mer intresserade av politik än vad kvinnor verkar vara.

– Inom vårt parti har det mest varit män som signalerat att de varit intresserade, säger han.

Ulf Bingsgård är inte helt nöjd med hur det ser ut idag och säger att man ska jobba för att det blir en jämnare fördelning mellan män och kvinnor efter nästa val, fast då genom stöd och nätverk hellre än kvotering.