Ingen utvärdering av elevstyrda skolor

I veckan har vi berättat att man på skolorna i Helsingborg är missnöjda med att skolminister Jan Björklund vill ta bort möjligheten till elevstyrda skolor.Och det här förslaget är något som kommunen också ställer sig frågande till.

– Det är synd att man avslutar så här abrupt, utan att ta vara på möjligheten att se hur det har varit, säger Stefan Norrestam som är områdeschef över skolorna i centrala Helsingborg.

Krister Rasmusson, som är blivande ordförande i skol- och fritidsnämnden i Helsingborg, är liksom skolministern folkpartist. Partiet har i Helsingborg har varit för ett elevstyre. Krister Rasmusson är nu lite kluven till skolministerns förslag, men han tror att eleverna även i fortsättningen kan få stort inflytande utan att skolorna är elevstyrda.