Äldre får rätt att välja varm eller kall mat

Äldre i Lunds kommun som har rätt att få mat hemkörd skall från och med april nästa år själva få välja om de vill ha varm eller kyld mat levererad till sig. Det har vård- och omsorgsnämnden i Lund beslutat.

– Det har visat sig att många äldre sätter stort värde i det besök man får med den varma maten medan de som vill ha kyld mat tycker att det ligger en frihet att ha maten hemma och själv bestämma när man äter, säger Ove Persson (s), avgående ordförande i vård och omsorgsnämnden.

Dyrare alternativ
Med det här förslaget blir utkörningen av mat till de äldre dyrare för kommunen. Hur mycket dyrare vet man ännu inte eftersom upphandlingen inte är klar.

– Det finns olika utredningar om det här och nu får anbuden vad det leder till men vi har räknat med att det kommer kosta tio miljoner kronor om året, säger Ove Persson.

Kan rivas upp
Den borgerliga gruppen i nämnden var inte överens med socialdemokraterna utan föreslog en utredning som bygger på kyld mat med tätare leveranser.

Om detta innebär att det nu fattade beslutet rivs upp vid årsskiftet när man byter styre i nämnden är inte klart.