Fördubblade kostnader för inhyrd vårdpersonal

Region Skåne betalar allt mer för personal som hyrs in från bemanningsföretag.
Bara under första halvåret i år har de skånska sjukhusen anlitat bemanningsföretag för närmare 40 miljoner kronor, jämfört med 20 miljoner under hela förra året. Störst har utgifterna varit på universitetssjukhuset MAS i Malmö. Där har man i år har hyrt in personal för över 14 miljoner kronor. - Vi följer det här policydokumentet så långt vi kan. Vi har inte hyrt in för att täcka korttidsfrånvaro och vi har varit mycket restriktiva med det här med inhyrning även om det tillsynes kan se ut som mycket pengar under den här våren, säger personalchefen på MAS, Alf Nilsson. Det är framför allt olika specialistsjuksköterskor som har hyrts in till MAS det senaste halvåret. Den största utgiftsposten, 6 miljoner av de totalt 14, har ett team med anestesisjuksköterskor på handkirurgen stått för. Men även ortopedkliniken och neurologavdelningen har hyrt in personal, liksom den nystartade akutsjukvårdsavdelningen. Oftast hyr man in personal under tiden som man rekryterar ny, fast personal. En del av de här avdelningarna kommer enligt Alf Nilsson även att behöva hyra in personal under hösten. Det finns ett policybeslut inom Region Skåne, att man ska hyra in så lite personal från bemanningsföretag som möjligt. Sjukhusen i Ängelholm, Lund, Landskrona och Hässleholm har i stort sett inte haft några utgifter för inhyrd personal. Men på MAS har det enligt Alf Nilsson inte funnits några alternativ. - Vi har varit tvingade att göra detta för att inte behöva stänga ner vårdplatser ytterligare eller minska operationer, säger han. Inge Garstedt, regionråd med ansvar för personalfrågor, säger att policyn antogs för att öka kontinuiteten i vården. Det får göras undantag från beslutet, men hon kan inte säga hur ofta det är rimligt att man frångår det. Och policyn skall kvarstå. - Det finns ju aldrig regler utan undantag. Det viktigaste är att patienterna i Skåne kan få den vård de behöver och då kan man inte ha något idiotstopp, säger Inge Garstedt.