Helsingborg vill pröva sänkta hastigheter

Kommunpolitikerna i Helsingborg vill att hastighetsbegränsningen i de centrala delarna av staden skall sänkas från 50-40 kilometer i timmen. Förhoppningen är att Helsingborg skall bli en av Vägverkets testkommuner för sänkta hastigheter.

– Helsingborg är en stad i expansion och en trafikknut med till exempel utlandet. Det gör också att vi har sämre luft än många andra städer vilket vi hoppas blir bättre med det här försöket, säger Tore Bryneholt (fp), vice ordförande, tekniska nämnden.

Tanken är att sänkta hastigheter och synkroniserade trafikljus skall ge en lugnare trafikrytm och kommunen hoppas att försöket kan inledas någon gång under nästa år.