Nytt hopp för förskolekök i Malmö

Malmö stad kommer inte att följa den nya livsmedelslagen så hårt som många tidigare befarat. Det betyder att många förskolekök räddas.

På många förskolor har man varit oroliga för att köken skulle behöva byggas om, eller kanske till och med stängas, för att leva upp till den nya livsmedelslagen.

– Lagstiftningen på det här området är ny och inledningsvis har det varit oklarheter kring tolkning och tillämpning. Nu har vi har fått nya direktiv från Livsmedelsverket som gör att vår tidigare tolkning kanske inte riktigt stämmer, säger Tomas Fredriksson, livsmedelsinspektör på miljöförvaltningen i Malmö.

Mjukare linje
Malmö Stad har tidigare varit en av de skånska kommuner som gått ut hårdast och sagt att den nya livsmedelslagen kommer att få stora följder för förskoleköken. Och fortfarande tänker man följa lagen, men nu betonar man att reglerna ska tillämpas med flexibilitet, och det kanske i första hand är rutiner som ska ses över.

Och till de föräldrar som varit oroliga över att barnen inte längre kommer kunna vara med i köket, så kan Tomas Fredriksson nu lämna ett lugnande besked.

– De är inte helt portförbjudna. Det går säkert att ordna rutiner så att barnen under vissa perioder under dagen kan få vara med och baka eller hjälpa till men det får inte bli ett okontrollerat spring, säger han.