Tvist om skolskjuts

Skurups kommun vägrar ordna skolskjuts till en elev som går i skolan i Rydsgård i Skurups kommun, och som bor varannan vecka hos sin pappa i Malmö. Pappan har överklagat beslutet till länsrätten.
Enligt andra fall som redan prövats i länsrätten är kommunen skyldig att ordna skjuts från båda föräldrarna, men då har det gällt fall där resorna skett inom en och samma kommun. På barn- och utbildningsförvaltningen i Skurup ser man fallet som ett prejudikat. - Om pappan vinner i länsrätten kan kostnaderna bli orimligt stora, säger Rolf Christersson på Skurups kommun.