Ny lag kan bli dyr för kommuner

Den nya arbetstidslagen som till årsskiftet införs i Sverige kan bli dyr för vissa av de skånska kommunerna. I Helsingborg kommer det att innebära merkostnader på uppåt 16 miljoner för bara vård och omsorgsförvaltningen.

Helsingborg är en av de skånska kommuner som räknar med att den nya arbetstidslagen kommer innebära stora merkostnader. Det eftersom lagen, som börjar gälla vid årsskiftet, bland annat innebär att all jourtid ska räknas som arbetstid och att man som anställd måste ha elva timmars sammanhängande vila på ett dygn.

I Helsingborg tror man att det här kommer påverka främst tjänsterna som personliga assistenter. Man kommer att få anställa mer personal eftersom man nu inte kan dela ett arbetspass som man gjort innan.

I kommuner som till exempel Simrishamn, Hässleholm och Malmö tror man inte att lagen kommer medföra några större merkostnader. Men något som de flesta kommuner verkar vara överens om är att lagen kommer medföra stora schemaförändringar inom vård och omsorg.

Många kommuner tror inte heller att lagen kommer påverka vårdtagarna, men det tror däremot Maria Berséus, som är personalchef på vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborg.

- Det skapas ju ändå en kontakt mellan de personliga assistenterna och brukarna och kommer där då in många så måste det ju innebära en försämring.