Flygförbud ger sämre miljöövervakning

Flygförbudet efter flygolyckan i Falsterbokanalen får effekter på Kustbevakningens möjligheter att upptäcka oljeutsläpp. Metoderna som används nu är inte lika effektiva.

– Övervakningen har minskat men vi hoppas ändå kunna upprätthålla en bevakning för att det inte skall bli några omfattande konsekvenser, säger Kustbevakningens flygchef Lars Franzén.

Efter olyckan i Falsterbokanalen för en månad sen fick Kustbevakningens två plan av samma modell som olycksplanet flygförbud.

Kustbevakningen kontrollerar nu vattnen med båtar och satellitbilder och får också hjälp från grannländernas flygövervakning. Det innebär ändå att miljöövervakningen mer än halveras och för att fylla behovet väntar fler åtgärder.

Det kan till exempel handla om samarbete med andra myndigheter och företag men också ökad övervakning med båtar.

– Vi kommer försöka blicka ut och vidga våra vyer för att se om det finns andra åtgärder att vidta men det kommer inte gå att helt kompensera det här, säger Lars Franzén.