Krav på intyg för vård av sjuka barn

För att få bukt med det omfattande bidragsfusket i samband med vård av sjukt barn kan försäkringskassan komma att kräva sjukintyg redan från första dagen.

– Idag håller vi på med omfattande kontroller men de tar alldeles för mycket resurser, säger Bengt-Olle Andersson, ansvarig för kontrollverksamheten på Försäkringskassan i Skåne.

Hälften av bedrägerierna består i att föräldrarna begär ut tillfällig föräldrapenning för vård av sjukt barn, trots att barnet varit på dagis eller i skolan. Den andra hälften av bedrägerierna består i att den anställde trots vård av sjukt barn ändå har jobbat.

Enligt den forskningsrapport som Försäkringskassan överlämnade till regeringen i höst är mer än vad femte ärende fel och vilket motsvarar runt 650 miljoner kronor om året som betalats ut felaktigt.