Tonårsteam hjälper ungdomar på glid

Nu finns ett speciellt tonårsteam i Malmö centrum som ska hjälpa ungdomar att hamna rätt i livet.  Främst vänder sig teamet till ungdomar mellan 13 och 18 år och som är i riskzonen för att hamna i kriminalitet eller drogberoende, men även till ungdomar som skolkar mycket.

– Man har velat göra insatserna för ungdomarna bättre och tydligare med en klar kontinuitet, säger Li Persson från tonårsteamet. 

Ungdomar som skolkar och har det jobbigt hemma kan få hjälp.

– Vi jobbar med bland annat med en kurs i impulsstyrning som kan vara till stor hjälp. Vi kan också jobba med lösningsfokuserade samtal och jobba med nätverken i familjen och skolan, Pernilla Ottosson.