Allt större krav ställs på övervakare

Det råder brist på frivilliga övervakare på flera håll i landet. I Skåne arbetar frivården ständigt med att hitta nya övervakare som matchar de dömda brottslingarnas behov.

– Lekmannaövervakarens uppdrag blir allt svårare. Man måste kunna mycket om samhället. För tio år sedan hade klienterna inte de sociala problem som de har idag. Det gäller att hitta ett friskt nätverk, säger Thomas Karlström som är ordförande i Kristianstads övervakarförening.

Kriminalvårdens målsättning är att runt 65 procent av övervakarna ska vara frivilliga som inte kommer från kriminalvården. Men idag så ligger siffran på omkring 44 procent i landet.

Frivården i Skåne som utgår från Malmö, Kristianstad, Helsingborg och Ystad ligger bättre till även om man inte uppfyller målet. I Kristianstad finns en övervakarförening som underlättar för frivården i Nordöstra Skåne. Övervakarförening med cirka 40 medlemmar som hjälper till att hitta och utbilda övervakare i nordöstra Skåne.