Öresund säkrare med övervakning

Öresund ska bevakas bättre och antalet olyckor ska minimeras. Övervakningen ska ske med den så kallade VTS-centralen, som är ett dansk-svenskt samarbete.

- Med stor sannolikhet kommer vi att höja säkerheten i sundet. Vi kan informera om en boj är ur position eller om en fyr är släckt, säger Lennart Andersson, VTS-chef i Malmö.

Trafikcentralen ska hålla utkik över södra Öresund till en början, genom att ge sjöfarten information om vädret, om det finns några hinder i farvattnet och om fartyg inte manövrerar som de ska. Centralen är bemannad dygnet runt och personalen följer helt enkelt trafiken på radarskärmar och rapporterar om de ser något konstigt i sundet.

En liknande central fanns i Öresund under brobygget, men stängdes när bron stod klar. Men med den ökade trafiken i området, 40 000 fartyg om året, enligt den senaste statistiken, så ökar också olycksrisken. Därför hoppas man få färdigt alla beslut snart