Kyla förstör kyrkomiljöer

Kalla kyrkor under vintern kan förstöra de kulturhistoriska värdena. Det gäller att hålla rätt luftfuktighet i kyrkorna, samtidigt som det är dyrt för församlingarna att värma upp dem.

– Många gånger stängs värmen av för att spara pengar. Det är kortsiktigt, för på lång sikt kommer de att få stora kostnader för att åtgärda problemen, säger Aina Mandahl, stiftsantikvarie i Lunds stift.

I små kyrkor som till exempel Nymö och Ivö kyrka utanför Kristinastad hålls bara gudstjänst en gång i månaden, då värms de upp men står annars med en lägre temperatur.

Marsivinsholms kyrka utanför Ystad stängs efter julottan och öppnar inte förrän till påsk igen. Den är helt enkelt för stor och dyr att värma upp för församlingen.

Stiftsantikvarie Aina Mandahl har sett skador i kyrkor, både i kyrkor som haft för kallt och fuktigt och i kyrkor som värmt på för mycket inför en gudstjänst. Då kan det istället bli för torrt och sprickor i bänkar och predikstol. Hon tror att många församlingar är medvetna om problematiken, men vill ändå att alla församlingar ska skaffa klimatmätare.