Politikerarvoden ingen stridsfråga

Regionrådens höjda arvoden blev ingen större stridsfråga när ärendet på måndagen togs upp i regionstyrelsen. Socialdemokraterna tillstyrkte förslaget.

Det innebär att regionstyrelsens ordförande Jerker Swanstein (m) får 71 500 kronor i månaden, en höjning av ordförandearvodet med 30 procent. De tolv övriga regionråden får en månadslön på 55 000 kronor.

Sverigedemokraterna och miljöpartiet reserverade sig mot beslutet.