Avskedad lärare fick ingen förklaring

Efter att ha jobbat i fyra år på en av Helsingborgs skolor fick läraren förra året sparken. Läraren anklagades för att ha trakasserat flera elever, men facket menar att arbetsgivaren inte kan bevisa vad som har hänt. På tisdagen möts parterna i Arbetsdomstolen.

Mannen har arbetat som lärare i cirka 35 år i olika skånska kommuner och i augusti 2001 anställdes han på en skola i Helsingborg.

Aggresiv och kränkande
Men i februari förra året blev han plötsligt avstängd från sin tjänst. Anledningen var att ett antal elever på skolan berättat för en psykolog om att läraren skulle ha gjort sig skyldigt till flera övergrepp. Enligt eleverna ska han ha uppträtt aggressivt och också skadat vissa elever. Han ska dessutom ha tagit på dem och kränkt dem med ord, blickar och beröringar.

Sparkades utan förklaring
Elevernas anklagelser ledde till att läraren avskedades från sitt jobb i april förra året. Men Lärarnas riksförbund menar avskedet var felaktigt. Enligt facket har varken läraren eller facket fått reda på vad anklagelserna går ut på. Skolan har inte preciserat sina anklagelser och läraren har därför heller inte fått någon chans att bemöta dem.

Facket menar därför att Helsingborgs stad medvetet undanhållit information som lagts till grund för beslutet att avskeda läraren och att kommunen därför inte fullgjort sin bevisbörda.

Ingen förvarning
Facket skriver också i sin anmälan till Arbetsdomstolen att läraren blivit mycket upprörd över elevernas anklagelser och dessutom mycket förvånad, eftersom varken rektorn eller någon annan skolledare någonsin kommit med någon varning eller på annat sätt påpekat att hans sätt att undervisa varit olämpligt.

Stämmer kommunen
Fackliga förhandlingar om fallet har hållits, men eftersom Helsingborgs stad och Lärarnas riksförbund inte kunnat komma överens, valde förbundet istället att stämma kommunen. Facket vill att lärarens avskedande ska ogiltigförklaras och att han ska få ett skadestånd på 120 000 kronor.